Dienstenwijzer

 

Informatie over onze dienstverlening

RRI Verzekeringen handelt als professioneel assurantietussenpersoon conform de Wet Financieel Toezicht (Wft).  Om die reden informeren wij u voorafgaand aan een verzekeringsovereenkomst omtrent het volgende.

Naam en adres

Postadres Postbus 4108, 6803 Arnhem
Bezoekadres Laan van de 5e mei 11, 6846 MB Arnhem
Telefoonnummer  026-8486352 
Website www.rriverzekeringen.nl
Email info@rriverzekeringen.nl
Kvk nr. 09145289

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12012376.

Aard van de dienstverlening

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Bancaire spaar- en lijfrenterekeningen

Klachten

Uiteraard spannen wij ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen onze uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), www.kifid.nl.

Postadres: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon: 0900-3552248.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële of verzekeringsproducten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden deels vergoed door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u voor bepaalde diensten rechtstreeks – dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie – kosten in rekening brengen, dan informeren wij u hierover vooraf.