Privacy privacy-m privacy-m
Privacy nemen we serieus!
Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarvan afgeleide regels zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Zo beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Afhankelijk van het product of de dienst die u bij ons afneemt leggen wij relevante gegevens vast. Voor het adviseren van een passende hypotheek zijn dit andere gegevens dan voor het afhandelen van een autoschade. In het bijgevoegde vereenvoudigde verwerkingsregister kunt u lezen welke gegevens wij voor welk proces vastleggen en hoe lang wij deze bewaren. Wij verstreken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is voor relevante doeleinden. Wij verstrekken geen gegevens van u aan derden voor commerciële doeleinden. Wij leggen nooit gegevens vast over ras, etniciteit, politieke gezindheid, seksueel leven of IP-adressen.

Gegevens uit externe bronnen

Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen en onze dienstverlening te verbeteren. Het gaat daarbij om partijen zoals het CBS, RDW, het Kadaster, of Roy-data.

Samenwerking met zakelijke partners

Soms schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met uw opdracht werken wij samen met derden. Dit zijn bijvoorbeeld een incasso- of een expertisebureau. Met deze partijen leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst om uw privacy te waarborgen. RRI Verzekeringen blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevens verstrekken aan de overheid

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten.

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft het recht uw gegevens in te zien. Alle gegevens welke door u aan ons verstrekt zijn kunt u (op verzoek) inzien, daar waar functioneel zullen wij u behulpzaam zijn stukken aan te leveren waarover u zelf niet meer beschikt.
  • U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen. Daar waar gegevens onjuist zijn zullen wij dit op eerste verzoek van u per direct aanpassen.
  • U heeft het recht om vergeten te worden. Wij zullen uw gegevens conform bewaartermijn in het verwerkingsregister verwijderen.
  • U heeft het recht om gegevens over te dragen. Daar waar marktstandaards ontstaan in overdracht van gegevens zullen wij hieraan onze volledige medewerking verlenen.
  • U heeft het recht op informatie. Met deze privacyverklaring en het vereenvoudigde verwerkingsregister willen wij volledig transparant zijn over welke gegevens wij vastleggen en wat wij daarmee doen.

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 23 april 2020. 

Hebt u vragen over deze privacyverklaring?

Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur een mail naar info@rriverzekeringen.nl of een brief naar: RRI Verzekeringen Postbus 4108 6803 EC ARNHEM

  • KvK-nummer 09145289
  • AFM vergunningsnummer 12012376
  • Kifid aansluitingsnummer 300.008381
Contact

Laan van de 5e Mei 11
6846 MB ARNHEM
Nederland

+31 26 848 63 52
info@rriverzekeringen.nl